O Kostele

Historie sahající do 13. století

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě stojí na místě původního kostela zasvěceného Navštívení Panny Marie, jehož historie sahala až do 13. století. Grunta byla do konce 14. století samostatnou farností, později spadala pod kutnohorskou správu a v 18. století byla připojena pod novou farnost vzniklou na Kaňku. Od té doby kostel chátral, dochoval se z něj pouze zvon, který zhotovil kutnohorský zvonař Ondřej Ptáček a náhrobní kameny pánů Libenických z Vrchovišť.

Nový kostel pro 20. století

Od poloviny 19. století usilovali Gruntečtí o založení nového kostela a o obnovení samostatné farnosti. K tomu došlo 1. srpna 1900, se stavbou kostela začali v roce 1905 na místě, kde stál jeho předchůdce. Důležitým iniciátorem stavby byl královéhradecký biskup Josef Doubrava, který ovlivnil zejména podobu vnitřní výzdoby. Návrh stavby pseudorománské baziliky je z pera Rudolfa a Jaroslava Vomáčkových z Prahy, na stavbě se podíleli řemeslníci z blízkého okolí. Bazilika byla dostavěna v roce 1908 a k bohoslužebnému provozu byla předána v roce 1914.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě je významnou neorománsko-secesní kulturní památkou a je jednou z našich největších a nejhodnotnější venkovských staveb tohoto typu. Kromě výzdoby a vitrážových oken je další zajímavostí hřbitovní zeď s neogotickým cimbuřím a neorománskou márnicí v jeho jižní části.

Překvapivá vnitřní výzdoba

Umělecky nejcennější z celého kostela je jeho vnitřní výzdoba, která nemá na českém venkově obdoby. Jedná se o secesní celoplošné fresky, jejichž autory jsou světové známí manželé Marie a František Urbanovi. Interiér vymalovali za neuvěřitelné čtyři měsíce a mistrovsky ztvárnili život Panny Marie. V bohatě zdobeném interiéru ji zobrazili jako holčičku, jak ji učila její matka, nechybí ani její korunovace nebo narození Ježíše v Betlémě.

Zajímavost – skrytý nápis

Na fresce s námětem klanění tří králů narozenému Ježíši, v presbytáři neboli chóru, může pozorný návštěvník nalézt kryptogram – úryvek z Bible, z Matoušova evangelia. Začíná písmenem „A“. Víc neprozradíme. Záměrem autorů kryptogramu bylo, aby ho každý návštěvník baziliky rozluštil sám.

Historie sahající do 13. století

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě stojí na místě původního kostela zasvěceného Navštívení Panny Marie, jehož historie sahala až do 13. století. Grunta byla do konce 14. století samostatnou farností, později spadala pod kutnohorskou správu a v 18. století byla připojena pod novou farnost vzniklou na Kaňku. Od té doby kostel chátral, dochoval se z něj pouze zvon, který zhotovil kutnohorský zvonař Ondřej Ptáček a náhrobní kameny pánů Libenických z Vrchovišť.

Nový kostel pro 20. století

Od poloviny 19. století usilovali Gruntečtí o založení nového kostela a o obnovení samostatné farnosti. K tomu došlo 1. srpna 1900, se stavbou kostela začali v roce 1905 na místě, kde stál jeho předchůdce. Důležitým iniciátorem stavby byl královéhradecký biskup Josef Doubrava, který ovlivnil zejména podobu vnitřní výzdoby. Návrh stavby pseudorománské baziliky je z pera Rudolfa a Jaroslava Vomáčkových z Prahy, na stavbě se podíleli řemeslníci z blízkého okolí. Bazilika byla dostavěna v roce 1908 a k bohoslužebnému provozu byla předána v roce 1914. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě je významnou neorománsko-secesní kulturní památkou a je jednou z našich největších a nejhodnotnější venkovských staveb tohoto typu. Kromě výzdoby a vitrážových oken je další zajímavostí hřbitovní zeď s neogotickým cimbuřím a neorománskou márnicí v jeho jižní části.

Překvapivá vnitřní výzdoba

Umělecky nejcennější z celého kostela je jeho vnitřní výzdoba, která nemá na českém venkově obdoby. Jedná se o secesní celoplošné fresky, jejichž autory jsou světové známí manželé Marie a František Urbanovi. Interiér vymalovali za neuvěřitelné čtyři měsíce a mistrovsky ztvárnili život Panny Marie. V bohatě zdobeném interiéru ji zobrazili jako holčičku, jak ji učila její matka, nechybí ani její korunovace nebo narození Ježíše v Betlémě.

Zajímavost – skrytý nápis

Na fresce s námětem klanění tří králů narozenému Ježíši, v presbytáři neboli chóru, může pozorný návštěvník nalézt kryptogram – úryvek z Bible, z Matoušova evangelia. Začíná písmenem „A“. Víc neprozradíme. Záměrem autorů kryptogramu bylo, aby ho každý návštěvník baziliky rozluštil sám.

kostel Nanebevzetí Panny Marie
Grunta – Kolín 2
GPS 49°58’18.3″N 15°15’17.6″E

Infocentrum u chrámu sv. Barbory
Barborská 685, Kutná Hora
+420 775 363 938, +420 327 515 796

Z Kutné Hory ke kostelu v Gruntě můžete zvolit jednu ze dvou pěších tras. Kratší procházka (2,8 km) z Kutné Hory do Grunty zabere asi 50 minut. A nebo se můžete vydat příjemnou (5,1 km) cestou přírodou, což vám zabere asi tak 90 minut volné chůze.

Pokud z Kutné Hory ke kostelu v Gruntě pojedete autem, cestu (2,8 km) ujedete ani ne 10 minut.

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě

info@kostelgrunta.cz
www.kostelgrunta.cz
www.facebook.com/kostelgrunta

po nedělní bohoslužbě

po nedělní bohoslužbě

 

BŘEZEN

po nedělní bohoslužbě

 

Velikonoce
Pá-Po 11-15

So 11-17
Ne 12-17

LEDENpo nedělní bohoslužbě
ÚNORpo nedělní bohoslužbě
BŘEZENpo nedělní bohoslužbě
DUBENVelikonoce Pá-Po 11-15
KVĚTENStátní svátky 11-17
So 11-17
Ne 12-17
ČERVENÚt-So 10-13 a 13.30-17
Ne 12-17
ČERVENECÚt-So 10-13 a 13.30-17
Ne 12-17
SRPENÚt-So 10-13 a 13.30-17
Ne 12-17
ZÁŘÍÚt-So 10-13 a 13.30-17
Ne 12-17
ŘÍJENStátní svátky 11-17
So 11-17
Ne 12-17
LISTOPADpo nedělní bohoslužbě
PROSINEC25. a 26. 12. 11-15

návštěvní doba, *bohoslužba obvykle 1x měsíčně

Vstupenky

Dospělí

60 Kč

Senioři od 65 let a studenti od 15 do 26 let

40 Kč

Děti od 6 do 15 let a držitelé průkazu ZTP

25 Kč

Děti do 6 let

0 Kč

VEJDĚTE DO KOSTELA
Působí svou výstavností, bohatou vnitřní dispozicí a výzdobou skutečně výjimečně. Svou překrásnou secesní výmalbou celého chrámového prostoru nemá pravděpodobně na českém venkově srovnání. Objevte duchovní atmosféru kostela, přenese vás do příběhu Panny Marie. Prohlídka je individuální, ke vstupence dostanete tištěného průvodce. Zdržte se v kostele, jak dlouho chcete.

Komentovanou prohlídku pro skupinu nad 15 osob je možné objednat minimálně 14 dní předem.

PRO REZERVACI PROHLÍDKY S PRŮVODCEM NÁS KONTAKTUJTE.

Cena prohlídky 120 Kč za osobu

info@kostelgrunta.cz

Pronájmy

  • Filmování a fotografování
  • Koncerty a kulturní akce

Kostel v Gruntě je otevřen nejen věřícím a veřejnosti, ale můžete si ho i pronajmout. V případě zájmu o uspořádání akce nás prosím kontaktujte.

Bc. Kristýna Drahotová, vedoucí provozu památek
tel. +420 603 577 736
e-mail: drahotova@chramsvatebarbory.cz

Rozluštěte šifru mistra Urbana

Zahrajte si hru a odhalte tajemství nápisu v kostele v Gruntě

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě
záchrana venkovské památky

Cílem projektu je záchrana kostela Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě, který je významnou neorománsko-secesní kulturní památkou a je jednou z největších a nejhodnotnější venkovských staveb tohoto typu. Hlavní podstatou problému je havarijní stav této památky. Kostel je zásadně staticky narušen. Umělecky nejzajímavější a nejcennější z celého kostela je jeho vnitřní nástěnná výmalba, která nemá na českém venkově obdoby.

Záchrana kostela spočívá v provedení stavebních a restaurátorských prací, čímž dojde k obnově kostela, který bude mít v prvé řadě stabilizované podloží a základy, aby nedocházelo k rozšiřování statických poruch a možnému následnému zřícení. Opravené budou krovy hlavní lodi, presbytáře a věží, střešní krytina na věžích bude měděná. Sanované bude nyní vlhké zdivo v interiéru v oblasti soklu, v rozsahu nezbytného statického zajištění zdiva bude obnovena vnější fasáda a zapraveny budou trhliny ve stěnách, klenbách a podlaze. Restaurátorsky opraveny budou kamenné prvky v interiéru, vrcholové kříže, vitráže oken na fasádě. Rekonstruovaná bude elektroinstalace a osvětlení interiéru. Kostel bude mít také elektronické a protipožární zabezpečení. Zrestaurovaná bude vnitřní celoplošná výmalba. Cílíme na zpřístupnění a prezentaci kulturního bohatství naší země místní komunitě i širší veřejnosti ve spolupráci s partnerem obcí Grunta. Zrealizujeme bilaterální aktivitu s norským partnerem formou spolupráce na téma otevření kostela jako církevní budovy pro všechny a jeho nového využití v podmínkách současné společnosti. S přispěním partnerů Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře a Dvouleté katolické střední školy a mateřské školy vytvoříme edukační programy, jejichž cílem je zapojení dětí a mládeže jako důležité součásti pro zachování kulturního dědictví a přispívání k národní a kulturní identitě. V partnerství s Muzejním spolkem „Včelou Čáslavskou“ zrealizujeme přednášku a leták, který zvýší informovanost o kulturní památce, její obnově a podpoře z fondů EHP.